26. in 27. Maja, šest mesecev po uvodnem srečanju, se je 23 partnerjev partnerstva CHAISE srečalo na drugem konzorcijskem srečanju projekta.

Prvotno je bil načrtovan dogodek v živo, organiziran na čudoviti lokaciji v Avstriji, organiziran s strain s strani ECQA. Zaradi restrikcij pri potovanjih (COVID-19) je dogodek potekal preko spletnaga orodja Zoom. Gostitelj je bil - koordinator projekta, Université Claude Bernard Lyon 1.

Kljub temu, da se niso srečali v živo, sta sodelovanje in kolegialni odnos partnerjev CHAISE omogočila, da je bilo dvodnevno srečanje učinkovito in plodno. Namen srečanja je bila analiza projektnih aktivnosti v prvih šestih mesecih projekta, ocenitev rezultatov ter razprava o prihajajočih aktivnostih.

Med srečanjem so vodje delovnih paketov predstavili aktivnosti, ki so se izvajale v okviru njihovega delovnega paketa v prvem semestru ter opisali dosežene mejnike in rezultate. Podrobno smo razpravljali tudi o delovnem načrtu, nalogah in odgovornostih v naslednjih šestih mesecih, da bi se vsi partnerji lahko uskladili s načrtovanimi aktivnostmi.

Zagotovljen je bil tudi prostor za neformalne razprave, ki so se odvijale s pomočjo orodja Zoom. Cilj je bil spoznavanje partnerjev v manjših skupinah.

Vsi partnerji so pohvalili odlično sodelovanje partnerstva in koordinacijo ter sestanek zapustili z novo motivacijo za dosego ambicioznih ciljev projekta.