Στις 26 και 27 Μαΐου, οι 23 εταίροι του έργου CHAISE πραγματοποίησαν τη δεύτερη συνάντηση τoυς, 6 μήνες μετά την πρώτη συνάντηση.

Ενώ αρχικά προοριζόταν να οργανωθεί ως φυσική εκδήλωση από το ECQA στην όμορφη Αυστρία, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών που σχετίζονται με την αποφυγή διασποράς του COVID-19. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Zoom από τον συντονιστή του έργου, το Πανεπιστήμιο Claude Bernard Lyon 1.

Παρά το γεγονός ότι η συνάντηση δεν έγινε «πρόσωπο-με-πρόσωπο», η δέσμευση και η συλλογική στάση των εταίρων του έργου CHAISE συνέβαλαν στη διοργάνωση μίας αποτελεσματικής και εποικοδομητικής διήμερης συνάντησης. Σκοπός ήταν ο αναστοχασμός σχετικά με τις δραστηριότητες των πρώτων 6 μηνών του έργου, η καταγραφή των επιτευγμάτων, καθώς και η συζήτηση για τις επερχόμενες δραστηριότητες.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι υπεύθυνοι των Πακέτων Εργασίας παρουσίασαν τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιό τους κατά το πρώτο εξάμηνο, περιγράφοντας τα επιτευχθέντα ορόσημα και τα αποτελέσματα. Το σχέδιο εργασίας, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις για τους επόμενους έξι μήνες συζητήθηκαν επίσης διεξοδικά, προκειμένου όλοι οι εταίροι να ευθυγραμμιστούν με τις επικείμενες δραστηριότητες.

Υπήρξε επίσης χώρος για άτυπες συζητήσεις μέσω των breakout sessions του Zoom. Με τον τρόπο αυτό, δόθηκε στους συμμετέχοντες η ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα δουλεύοντας σε μικρότερες και πιο ευέλικτες ομάδες.

Όλοι οι συνεργάτες επαίνεσαν την εξαιρετική συνεργασία του εταιρικού σχήματος, καθώς και τον συντονισμό και έφυγαν από τη συνάντηση έχοντας ανανεώσει τα κίνητρά τους για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων του έργου.