18. in 20. november 2020: uvodno srečanje za projekt CHAISE

18. in 20. novembra 2020 se je projekt CHAISE uradno začel na tridnevnem uvodnem srečanju, kjer se je zbralo vseh 23 projektnih partnerjev. Zaradi okoliščin v zvezi s COVID-19 je srečanje potekalo prek spleta in ga je vodil koordinator CHAISE, UCBL.

Srečanja sta se udeležila tudi g. Pavol Krempasky iz Evropske komisije EACEA, uradnik projekta CHAISE, in g. Pierre Marro iz enote Evropske komisije za digitalne inovacije in tehnologijo blokovnih verig. Oba sta poudarila strateški pomen projekta CHAISE in partnerje projekta CHAISE spodbudila, naj se po svojih najboljših močeh trudijo, da bi Evropi zagotovili spretnosti na področju tehnologije blokovnih verig.

Začetno srečanje je partnerjem omogočilo, da so se spoznali in razpravljali o obsegu, ciljih in strukturi projekta CHAISE, razjasnili vlogo partnerjev v projektu ter se uskladili glede delovnih paketov in projektnih nalog. Med vsako sejo je potekala aktivna razprava, ki je konzorciju omogočila razumevanje projektnih zahtev in sooblikovanje poti naprej.

Vsi partnerji so zasedanje zapustili zelo navdušeni, da bodo v prihodnjih štirih letih sodelovali pri evropski strategiji spretnosti na področju tehnologije blokovnih verig, ki bodo potrebne v prihodnosti.