18-20 ноември 2020 г : Първоначална среща на проекта CHAISE

На 18-20 ноември 2020 г. проектът CHAISE стартира официално по време на 3-дневна първоначална среща, събрала всички 23 партньори по проекта. Поради обстоятелства свързани с COVID-19, срещата се проведе онлайн, като домакин беше координатора на CHAISE, UCBL.

На срещата присъстваха г-н Павол Кремпаски от Европейска изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA), ръководител на проекта CHAISE, и г-н Пиер Маро от отдела на Европейската комисия за Дигитални иновации и блокчейн. И двамата подчертаха стратегическото значение на проекта CHAISE и насърчиха партньорите на CHAISE да направят всичко възможно, за да изградят блокчейн умения за Европа.

Първоначалната среща позволи на партньорите да се опознаят и да обсъдят обхвата, целите и структурата на CHAISE, да изяснят ролята на партньорите в проекта и да съгласуват работните пакети и проектните задачи. По време на всяка сесия се провеждаше активна дискусия, позволяваща на консорциума да разбере изискванията на проекта и да формира план за действие.

Всички партньори напуснаха срещата много ентусиазирани и развълнувани да работят съвместно по Европейската стратегия за блокчейн умения както и по изграждането на устойчиви блокчейн умения през следващите четири години.