18-20 Νοεμβρίου 2020: Εναρκτήρια συνάντηση του έργου CHAISE

Στις 18-20 Νοεμβρίου 2020, το έργο CHAISE ξεκίνησε επίσημα κατά τη διάρκεια μιας τριήμερης συνάντησης που συγκέντρωσε και τους 23 εταίρους του έργου. Λόγω των συνθηκών COVID-19, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά και φιλοξενήθηκε από τον συντονιστή CHAISE, UCBL.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο κ. Pavol Krempasky από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού EACEA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο υπεύθυνος έργου CHAISE, και ο κ. Pierre Marro από τη Μονάδα Ψηφιακής Καινοτομίας και Blockchain της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η εναρκτήρια συνάντηση επέτρεψε στους εταίρους να γνωριστούν μεταξύ τους και να συζητήσουν το εύρος, τους στόχους και τη δομή του CHAISE, να διευκρινίσουν τον ρόλο των εταίρων στο έργο και να ευθυγραμμιστούν με τα πακέτα εργασίας και τους στόχους του έργου.

Όλοι οι συνεργάτες έφυγαν από τη συνάντηση γεμάτοι ενθουσιασμό και ανυπομονησία για να συνεργαστούν σε μια ευρωπαϊκή στρατηγική δεξιοτήτων Blockchain με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.