Мениджър ли сте в блокчейн компания, блокчейн разработчик / консултант или просто краен потребител на блокчейн приложения или корпоративни услуги? Моля, отделете няколко минути, за да участвате в нашето онлайн проучване относно потребностите от умения и реалностите на пазара на труда в блокчейн сектора.

Вашата обратна връзка ще ни помогне да определим текущото състояние на блокчейн сектора и да създадем първия по рода си професионален профил „Специалист по блокчейн“. Въз основа на това ще разработим актуални и устойчиви решения за обучение!