Δημοσιεύσεις & εκθέσεις

Some of our publications for the year 2021

Studies on Blockchain skills demand & supply

Published: September 2021

Read the Study on Blockchain Skills demand εδώ!

Read the Study on Blockchain Skills supply εδώ!

Μελέτη αναντιστοιχίας δεξιοτήτων στον τομέα Blockchain

Published: November 2021

Read the study εδώ!

Study on the EU Blockchain Growth Strategy

Published: December 2021

Read the study εδώ

Blockchain Skills Forecasting Model

Foreseen publication: December 2021