Δημοσιεύσεις & εκθέσεις

Some of our publications for the year 2021

Studies on Blockchain skills demand & supply

Foreseen publication: August 2021

Study on the EU Blockchain Growth Strategy

Foreseen publication: November 2021

Μελέτη αναντιστοιχίας δεξιοτήτων στον τομέα Blockchain

Foreseen publication: September 2021

Blockchain Skills Forecasting Model

Foreseen publication: December 2021