Έχουν περάσει 3 χρόνια από την έναρξη του έργου CHAISE για την αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών στις δεξιότητες blockchain στην Ευρώπη. Σε αυτό το άρθρο, μοιραζόμαστε τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από τη συνεργασία το προηγούμενο έτος και τι πρόκειται να ακολουθήσει κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους του έργου


Γεφυρώνοντας τα κενά σε δεξιότητες blockchain μέσω μιας πρωτοποριακής εκπαίδευσης και συνεργατικών πρωτοβουλιών – Μια ματιά στις τελευταίες εξελίξεις και τις μελλοντικές προοπτικές του Έργου CHAISE

Η τεχνολογία Blockchain προχωρά με γρήγορο ρυθμό, δημιουργώντας ζήτηση για ειδικευμένους επαγγελματίες που υπερβαίνει την τρέχουσα προσφορά. Αναγνωρίζοντας αυτή την πρόκληση, το CHAISE έχει αναδειχθεί ως μια κινητήρια δύναμη στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης ανάγκης για δεξιότητες blockchain. Προάγοντας τη συνεργασία εντός του κλάδου και παρέχοντας στους εκπαιδευόμενους τα εργαλεία για να πλοηγηθούν στο δυναμικό τοπίο της τεχνολογίας και της επιχείρησης, το CHAISE συμβάλλει ενεργά στην ενδυνάμωση μιας πιο ψηφιακά κυρίαρχης, ανθεκτικής και ανταγωνιστικής Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το σημαντικότερο γεγονός του περασμένου έτους: Το διαδικτυακό μάθημα "Εξειδίκευση στο Blockchain και τις Τεχνολογίες Κατανεμημένου Καθολικού (Distributed Ledger Technologies)"

Το περασμένο έτος, το CHAISE πέτυχε ένα σημαντικό ορόσημο στην προώθηση της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων blockchain υλοποιώντας την έναρξη του διαδικτυακού μαθήματος"Εξειδίκευση στο Blockchain και τις Τεχνολογίες Κατανεμημένου Αυτό το περιεκτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 12 ενότητες, καθοδηγώντας τους εκπαιδευόμενους μέσα από τρεις εξειδικευμένες καριέρες: Προγραμματιστής Blockchain, Αρχιτέκτονας Blockchain και Blockchain Μάνατζερ

Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του μαθήματος, ειδικοί του κλάδου και της εκπαίδευσης από το εταιρικό σχήμα του CHAISE συνεργάστηκαν για τον σχεδιασμό ενός ισχυρού προγράμματος σπουδών που εμβαθύνει σε κρίσιμες πτυχές του blockchain και των Τεχνολογιών Κατανεμημένου Καθολικού (Distributed Ledger Technologies ), καλύπτοντας την αρχιτεκτονική, την ασφάλεια, τις κρυπτογραφικές αρχές, τις επιχειρηματικές και νομικές έννοιες και άλλα. Αναγνωρίζοντας τα διαφορετικά υπόβαθρα των εκπαιδευομένων, το μάθημα είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο που οι συμμετέχοντες να μαθαίνουν με το δικό τους ρυθμό.

Κατά την ολοκλήρωση των ενοτήτων από την επιλεγμένη επαγγελματική τους πορεία, οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβληθούν σε μια διαδικασία επικύρωσης που οδηγεί σε πιστοποίηση η οποία αναγνωρίζει τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες τους. Για να εναρμονίσει τις επαγγελματικές απαιτήσεις και να διευκολύνει την αναγνώριση των δεξιοτήτων Blockchain σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το εταιρικό σχήμα έχει επίσης αναπτύξει έναν οδικό χάρτη οδικός χάρτης για τους οργανισμούς προσόντων/πιστοποίησης και τους παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) που καθιερώνουν μια κοινή βάση για τις προδιαγραφές του προγράμματος, την παροχή της εκπαίδευσης, την πιστοποίηση κλπ.

Κοιτώντας μπροστά: Ενίσχυση του οικοσυστήματος δεξιοτήτων Blockchain στην Ευρώπη

Στο τελευταίο έτος του έργου, το CHAISE θα συνεχίσει να επεκτείνει τη συμμαχία του. Ως Συμμαχία Δεξιοτήτων Blockchain για την Ευρώπη, το CHAISE έχει ανοίξει την πόρτα επιτρέποντας σε ενδιαφερόμενους φορείς να συμβάλλουν στα έργα του έργου ως Συνεργαζόμενος Εταίρος CHAISEΗ ιδιότητα του Συνεργαζόμενου Εταίρου δίνει την ευκαιρία σε εξωτερικές οντότητες να συμμετέχουν και να επωφεληθούν από τις δραστηριότητες του έργου. Η επέκταση της τομεακής συνεργασίας του CHAISE θα είναι ένα από τα κύρια στοιχεία των Ημερίδων Ενημέρωσης σε εθνικό επίπεδο που θα διοργανώσει το CHAISE στις χώρες που συμμετέχουν στο έργο. Τους επόμενους μήνες, οι εταίροι του CHAISE θα φιλοξενήσουν 13 εθνικές εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη, προωθώντας το ψηφιακό μάθημα CHAISE Blockchain Skills και αλληλεπιδρώντας με την ευρύτερη κοινότητα του blockchain. Αυτές οι πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου σε ενδιαφερόμενους φορείς του κλάδου, παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης, δημόσιες αρχές σε εθνικό/ περιφερειακό επίπεδο, θα προωθήσουν τα αποτελέσματα του έργου για την εδραίωση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος δεξιοτήτων blockchain και τη συμβολή του στην ανάπτυξη του κλάδου.