Κατακτώντας τις τεχνολογίες Blockchain και Κατανεμημένου καθολικού- Εκπαιδευτικό υλικό

Σε αυτήν την ιστοσελίδα, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό που παρέχεται στο πλαίσιο του μαθήματος CHAISE «Κατακτώντας τις τεχνολογίες Blockchain και Κατανεμημένου καθολικού»


Μάθημα CHAISE - Εκπαιδευτικό Υλικό

Το μάθημα «Κατακτώντας τις τεχνολογίες Blockchain και Κατανεμημένου καθολικού» σχεδιάστηκε από το πρόγραμμα CHAISE για να αντιμετωπίσει τις αναντιστοιχίες στις δεξιότητες blockchain. Το μάθημα είναι εύκολα προσβάσιμο σε λειτουργία e-learning με εγγραφή στην πλατφόρμα Thinkific MOOC. Για εκπαιδευτές που ενδιαφέρονται να παραδώσουν το μάθημα CHAISE σε περιβάλλον τυπικής και μη τυπικής μάθησης, οι διαφάνειες, οι σημειώσεις και τα βίντεο των διαλέξεων είναι διαθέσιμα σε αυτή τη σελίδα.

Το μάθημα αποτελείται από 12 ενότητες, διαθέσιμες στα αγγλικά και σε 10 άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες (βλ. παρακάτω ενότητες). Προτείνουμε να συμβουλευτείτε τον οδηγό του εκπαιδευτή πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα υλικά του μαθήματος.

Το Εκπαιδευτικό Υλικό CHAISE (12 ενότητες) © 2023 από το CHAISE Blockchain Skills Alliance αδειοδοτείται σύμφωνα με το CC BY-NC 4.0 


Οδηγός εκπαιδευτή CHAISE

Ο οδηγός του εκπαιδευτή έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους εκπαιδευτές κατευθυντήριες οδηγίες και πόρους για να παρέχουν τη βέλτιστη και αποτελεσματική εμπειρία μάθησης σχετικά με τις τεχνολογίες Blockchain και Κατανεμημένου Καθολικού. Είναι διαθέσιμος για όλους τους εκπαιδευτές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν διά ζώσης ή διαδικτυακή εκπαίδευση blockchain και εξηγεί πώς οι εκπαιδευτές ΤΠΕ μπορούν να παραδώσουν τις διαλέξεις του μαθήματος CHAISE τόσο σε περιβάλλον τυπικής όσο και μη τυπικής μάθησης. Για κάθε μαθησιακή ενότητα, ο οδηγός παρέχει στους εκπαιδευτές πρόσβαση σε ένα λεπτομερές σχέδιο μαθήματος για συνεδρίες στην τάξη και διαδικτυακή χρήση, μια περίληψη των μαθησιακών στόχων και των αναμενόμενων γνώσεων και δεξιοτήτων που η ενότητα στοχεύει να μεταδώσει, μαζί με τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο συνεδρία. Ο οδηγός παρέχει επίσης μια επισκόπηση της Μάθησης με βάση την Εργασία (WBL) και του τρόπου εφαρμογής της στο πλαίσιο του CHAISE και περιγράφει στρατηγικές για τη διεξαγωγή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας το μάθημα CHAISE στην πλατφόρμα Thinkific MOOC.

Μάθημα CHAISE - Αγγλική έκδοση

Το Εκπαιδευτικό Υλικό CHAISE (12 ενότητες) © 2023 από το CHAISE Blockchain Skills Alliance αδειοδοτείται σύμφωνα με το CC BY-NC 4.0 

Διάλεξη 1: Εισαγωγή στην τεχνολογία Blockchain

Διάλεξη 2: Ιστορία και μέλλον του Blockchain

Διάλεξη 1: Βασικά στοιχεία του Blockchain για τον καθορισμό του πλαισίου και των απαιτήσεων κανονισμού και διακυβέρνησης

Διάλεξη 2: Υπόβαθρο διακυβέρνησης και κανονισμού

Διάλεξη 3: Οικοσύστημα Blockchain

Διάλεξη 4: Κανονισμός Blockchain

Διάλεξη 5: Διακυβέρνηση Blockchain

Διάλεξη 6: Blockchain και GDPR

Διάλεξη 1: Συστήματα ΤΠΕ για αποκεντρωμένες λύσεις - Α Μέρος

Διάλεξη 2: Συστήματα ΤΠΕ για αποκεντρωμένες λύσεις – Β Μέρος

Διάλεξη 3: Στοιχεία & Χαρακτηριστικά Blockchain

Διάλεξη 4: Τα Κατανεμημένα Πληροφοριακά Συστήματα και οι Αρχές Διαχείρισης Ασφάλειας των Πληροφοριών τους

Διάλεξη 1: Ο τομέας του Blockchain - Επισκόπηση του κλάδου (καλές πρακτικές)

Διάλεξη 2: Βασικές Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων Ι

Διάλεξη 3: Βασικές Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων II

Lecture 4: Technology assessment & Scenario Planning

Διάλεξη 1: Blockchain Honeypots

Διάλεξη 2: Ασφάλεια Έξυπνων Συμβολαίων

Διάλεξη 3: Ανάλυση κινδύνων ασφαλείας εφαρμογών που βασίζονται σε blockchain

Διάλεξη 4: Μοντέλα διαχείρισης Ταυτότητας και Ελέγχου Πρόσβασης εφαρμογών που βασίζονται σε blockchain

Διάλεξη 1: Βασικά στοιχεία στην αρχιτεκτονική συστημάτων Blockchain – Α Μέρος

Διάλεξη 2: Βασικά στοιχεία στην αρχιτεκτονική συστημάτων Blockchain – Β Μέρος

Διάλεξη 3: Πρωτόκολλα Συναίνεσης

Διάλεξη 4: Παραδείγματα Κατανεμημένου καθολικού

Διάλεξη 1: Επισκόπηση των χαρακτηριστικών της πλατφόρμας

Διάλεξη 2: Κλιμάκωση απόδοσης

Διάλεξη 3: Επισκόπηση της πλατφόρμας Ethereum

Διάλεξη 4: Επισκόπηση των πλατφορμών Hyperledger Fabric και Polkadot.

Διάλεξη 1: Χρήση του Blockchain στο Μάρκετινγκ

Διάλεξη 2: Πλαίσιο δεοντολογικού σχεδιασμού

Διάλεξη 3: Blockchain και Βιωσιμότητα

Διάλεξη 4: Blockchain στο Μάρκετινγκ & Διαχείριση Διαδικτυακού Μάρκετινγκ

Διάλεξη 1: Βασική Κρυπτογράφηση

Διάλεξη 2: Λειτουργίες hash

Διάλεξη 3: Hashes στο blockchain

Διάλεξη 4: Εισαγωγή στις Αποδείξεις Μηδενικής Γνώσης

Διάλεξη 1: Απλά έξυπνα συμβόλαια

Διάλεξη 2: Αλληλοεπιδρώντας με το blockchain μέσω έξυπνων συμβολαίων

Διάλεξη 3: Χτίζοντας προηγμένα έξυπνα συμβόλαια

Διάλεξη 4: Συμβολοποίηση περιουσιακών στοιχείων με blockchain

Διάλεξη 1: Επιχειρηματικό Μοντέλο για την Περίπτωση Χρήσης

Διάλεξη 2: Επανασχεδιασμός Περίπτωσης Χρήσης Blockchain

Διάλεξη 3: ΕΒΠ για Περιπτώσεις Χρήσης Blockchain

Διάλεξη 4: Οδικός Χάρτης για Περιπτώσεις Χρήσης Blockchain

Διάλεξη 1: Εφαρμογή σε Βασική Απομακρυσμένη Αγορά

Διάλεξη 2: Εκτεταμένη εξ αποστάσεως συναλλαγή

Διάλεξη 3: Λύσεις παιγνίων και Προγράμματα χρέωσης

Διάλεξη 4: Απόδειξη Συμμετοχής

🌐CHAISE course - other languages

Το Εκπαιδευτικό Υλικό CHAISE (12 ενότητες) © 2023 από το CHAISE Blockchain Skills Alliance αδειοδοτείται σύμφωνα με το CC BY-NC 4.0 

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10

Module 11

Module 12

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10

Module 11

Module 12

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10

Module 11

Module 12

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10

Module 11

Module 12

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10

Module 11

Module 12

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10

Module 11

Module 12

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10

Module 11

Module 12

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10

Module 11

Module 12

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10

Module 11

Module 12

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 10

Module 11

Module 12