Σχετικά με το Έργο

Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση

Ως Κοινοπραξία Δεξιοτήτων Τομέα, το CHAISE απευθύνεται στην αυξανόμενη ζήτηση για δεξιότητες blockchain και τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού (DLTs) στην Ευρώπη.

Η Ευρώπη κατέχει ηγετική θέση σε πολλούς τομείς που μπορούν να εφαρμόσουν επιτυχώς blockchain ή άλλες Κατανεμημένες Τεχνολογίες Καθολικού (DLTs).

Σε αυτό το πλαίσιο, η βασική αποστολή του CHAISE είναι να αναπτύξει μια στρατηγική προσέγγιση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων blockchain για την Ευρώπη. Το CHAISE θα προσφέρει λύσεις κατάρτισης με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες ελλείψεις και μελλοντικές ανάγκες δεξιοτήτων του Ευρωπαϊκού Εργατικού Δυναμικού στον τομέα του Blockchain.

Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για να ανταποκριθεί στις επικρατούσες δεξιότητες και προκλήσεις κατάρτισης που αντιμετωπίζει ο τομέας του blockchain

Μια ευρωπαϊκή στρατηγική δεξιοτήτων Blockchain


Ένα ευρωπαϊκό οικοσύστημα δεξιοτήτων Blockchain

Πρόγραμμα Blockchain VET 5 εξαμήνων


Διακρατικά σχήματα κινητικότητας για φοιτητές και επαγγελματίες Blockchain

Το πρώτο επαγγελματικό προφίλ "ειδικού blockchain"


Ένας μηχανισμός πρόβλεψης για την αντιμετώπιση μελλοντικών αναγκών δεξιοτήτων blockchain

Μάθετε περισσότερα για τους στόχους του CHAISE