Μια πρακτική και φιλική προς το χρήστη επισκόπηση των διαθέσιμων προγραμμάτων εκπαίδευσης blockchain στην ΕΕ

Το Μητρώο των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης Blockchain (D2.4.2) παραθέτει τα υπάρχοντα προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης (Ανώτατη Εκπαίδευση, ΕΕΚ) και μη τυπικής εκπαίδευσης (διαδικτυακά μαθήματα, σεμινάρια) που σχετίζονται με το Blockchain, όπως προσδιορίζονται από τους εταίρους του CHAISE. Η βάση δεδομένων αποτελείται από 120 εγγραφές από 16 ευρωπαϊκές χώρες.

Στόχος του είναι να παρέχει μια επισκόπηση των υπαρχόντων προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών που εστιάζονται σε δεξιότητες που σχετίζονται με το blockchain. Το μητρώο θα ενημερώνεται σε ετήσια βάση με νέες προσφορές εκπαίδευσης Blockchain από όλη την ΕΕ.

Μπορείτε να συμβουλευτείτε τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στον πίνακα (AirTable) παρακάτω.


Μητρώο των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης Blockchain

Το AirTable σας επιτρέπει να φιλτράρετε εύκολα τα προγράμματα κατάρτισης ανά χώρα, τομέα, επίπεδο προγράμματος, τύπο προσόντων κ.λπ.! Τα γραφήματα σχετικά με τα στατιστικά των καταρτίσεων είναι διαθέσιμα στον πίνακα. Μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε τον πλήρες πίνακα (AirTable) εδώ.


Στατιστικά προγράμματος εκπαίδευσης Blockchain