Μητρώο των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης Blockchain

Το Μητρώο Προσφορών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Blockchain παρέχει μια επισκόπηση των υφιστάμενων προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών που επικεντρώνονται στο blockchain στην ΕΕ.

Το Μητρώο ενημερώνεται συχνά με νέα προγράμματα κατάρτισης blockchain. Οι οργανισμοί που προσφέρουν εκπαιδεύσεις σχετικά με το Blockchain καλούνται να υποβάλουν τα μαθήματα/προγράμματά τους στο Μητρώο.

Περιηγηθείτε σε περισσότερα από 250 υπάρχοντα μαθήματα blockchain! Μέσω αυτού του πίνακα, μπορείτε εύκολα να φιλτράρετε τα προγράμματα κατάρτισης ανά χώρα, κλάδο, επίπεδο μαθημάτων, τύπο προσόντων κ.λπ.