O projektu

Evropski pristop

Konzorcij vodilnih inštitucij projekta CHAISE naslavlja naraščajoče povpraševanje po tehnologiji blokovnih verig in tehnologiji razpršenih evidenc (DLT) v Evropi.

Evropa ima vodilni položaj v mnogih sektorjih, ki lahko uspešno uporabljajo tehnologijo blokovnih verigali druge tehnologije razpršenih evidenc (DLT). Hkrati pa pomanjkanje digitalnih veščin v Evropi ovira in upočasnjuje inovacije.

Glavno poslanstvo projekta CHAISE je razviti strateški pristop k razvoju spretnosti tehnologije blokovnih verig za Evropo. Projekt CHAISE bo zagotovil rešitve za usposabljanja, ki bodo potrebna v prihodnosti, da bi se spopadli s pomanjkanjem spretnosti na področju tehnologije blokovnih verig in se odzvali na trenutne in prihodnje potrebe po spretnostih evropske delovne sile na področju tehnologije blokovnih verig.

Evropski pristop za odzivanje na prevladujoče izzive na področju spretnosti in usposabljanj, s katerimi se sooča sektor tehnologije blokovnih verig

Evropska strategija spretnosti na področju tehnologije blokovnih verig


Evropski ekosistem spretnosti za tehnologijo blokovnih verig

Program poklicnega izobraževanja in usposabljanja Tehnologija blokovnih verig (5 semestrov)


Transnacionalne sheme mobilnosti za študente in strokovnjake na področju tehnologiji blokovnih verig

Prvi poklicni profil "Specialist za tehnologijo blokovnih verig"


Mehanizem napovedovanja potreb po spretnostih pri tehnologiji blokovnih verig v prihodnosti

PREBERITE VEČ O CILJIH PROJEKTA CHAISE