Praktičen in uporabniku prijazen pregled razpoložljivih izobraževanj na področju blokovnih verig v EU

Register ponudb za izobraževanja in usposabljanja na področju blokovnih verig (D2.4.2) vsebuje obstoječe formalne in neformalne (spletni tečaji, seminarji) ponudbe izobraževanja, povezane z blokovnimi verigami, kot so jih opredelili partnerji projekta CHAISE. Baza vsebuje 120 zapisov iz 16 evropskih držav.

Namen registra je zagotoviti pregled obstoječih programov usposabljanja in izobraževalnih pobud, osredotočenih na veščine, povezane z blokovnimi verigami. Register se bo vsako leto posodabljal z novimi ponudbami za usposabljanje na področju blokovnih verig iz celotne EU.

V spodnji AirTable si lahko ogledate zbrane ponudbe za izobraževanja in usposabljanja.


Register ponudbe izobraževanj in usposabljanj blokovnih verig

AirTable vam omogoča enostavno filtriranje prostih delovnih mest po državah, zahtevanih minimalnih kvalifikacijah, stopnji delovnih izkušenj itd.! Grafi o statistiki prostih delovnih mest v blokovnih verigah so na voljo pod tabelo. Celotno AirTable si lahko ogledate tudi tukaj.


Statistika usposabljanj blokovnih verig