Publikacije in poročila

Nekaj naših publikacij za leto 2021

Študije o povpraševanju in ponudbi spretnosti za tehnologije blokovnih verig

Predvidena objava: august 2021

Študija o strategiji rasti tehnologije blokovnih verig EU

Predvidena objava: november 2021

Študijo o neusklajenosti spretnosti v sektorju tehnologije blokovnih verig

Foreseen publication: September 2021

Model napovedovanja razvoja spretnosti za tehnologije blokovnih verig

Predvidena objava: december 2021