Бъдете част от Алианса CHAISE и допринасяйте за предоставянето на умения за работа с блокчейн в целия ЕС.

От тази година Алиансът CHAISE Blockchain Skills for Europe отваря врати за заинтересовани организации, които да станат асоциирани партньори на CHAISE и да станат част от динамична и съвместна екосистема за блокчейн умения, която понастоящем се състои от 23 организации от 13 европейски държави.

CHAISE приканва организациите да обединят усилията си, за да постигнат целта си за преодоляване на недостига на умения в областта на блокчейн, като предоставят на европейската работна сила обучение по блокчейн, съобразено с техния опит и нужди. Асоциираните партньори на CHAISE ще се възползват от обмена на знания и достъпа до ресурсите на CHAISE и ще могат да допринасят за дейностите на CHAISE, като например:

  • провеждане на пилотни проекти и тестване на програми или образователни материали и обучение на CHAISE,
  • принос към годишните оценки на нуждите от блокчейн умения и предлагането им за настоящи и бъдещи служители,
  • определяне на рамката на предстоящата трансгранична програма на Европейския съюз CHAISE,
  • допринасяне за разработването на рамката за акредитация и сертифициране,
  • участие в националната и/или европейската експертна група на CHAISE за годишното преразглеждане на Алианса за блокчейн умения на CHAISE

Добре дошли са публични и частни организации от всякакъв мащаб, както и доставчици на обучение, доставчици на акредитация и сертифициране, социални партньори, търговски камари и др. Алиансът е винаги отворен за разширяване на своите хоризонти и установяване на нови партньорства.

Асоциираните партньори на CHAISE ще могат да избират между две нива на сътрудничество в зависимост от времето и експертния опит, които организациите искат да предоставят. Организациите, избрали стандартното ниво ще могат да допринасят за работните направления под формата на обратна връзкадокато организациите, избрали напредналото ниво ще могат да допринасят за работните направления под формата на пряк принос..

Заинтересованите организации могат да изразят интерес за присъединяване към Алианса чрез формуляра по-долу и да приемат Memorandum of Cooperation (MoC).