Бъдете част от Алианса CHAISE и допринасяйте за предоставянето на умения за работа с блокчейн в целия ЕС.

От тази година Алиансът CHAISE Blockchain Skills for Europe отваря врати за заинтересовани организации, които да станат асоциирани партньори на CHAISE и да станат част от динамична и съвместна екосистема за блокчейн умения, която понастоящем се състои от 23 организации от 13 европейски държави.

CHAISE приканва организациите да обединят усилията си, за да постигнат целта си за преодоляване на недостига на умения в областта на блокчейн, като предоставят на европейската работна сила обучение по блокчейн, съобразено с техния опит и нужди. Асоциираните партньори на CHAISE ще се възползват от обмена на знания и достъпа до ресурсите на CHAISE и ще могат да допринасят за дейностите на CHAISE, като например:

  • провеждане на пилотни проекти и тестване на програми или образователни материали и обучение на CHAISE,
  • принос към годишните оценки на нуждите от блокчейн умения и предлагането им за настоящи и бъдещи служители,
  • определяне на рамката на предстоящата трансгранична програма на Европейския съюз CHAISE,
  • допринасяне за разработването на рамката за акредитация и сертифициране,
  • участие в националната и/или европейската експертна група на CHAISE за годишното преразглеждане на Алианса за блокчейн умения на CHAISE

Добре дошли са публични и частни организации от всякакъв мащаб, както и доставчици на обучение, доставчици на акредитация и сертифициране, социални партньори, търговски камари и др. Алиансът е винаги отворен за разширяване на своите хоризонти и установяване на нови партньорства.

CHAISE Associated partners will be able to choose between two levels of cooperation, depending on the time and expertise the organisations want to provide. Organisations choosing the standard level will be able to contribute to the work strands in the form of feedback, while organisations choosing the advanced level will be able to contribute to the work strands in the form of direct contribution.

Заинтересованите организации могат да изразят интерес за присъединяване към Алианса чрез формуляра по-долу и да приемат Memorandum of Cooperation (MoC).