Osale CHAISE’i liidus ja aita kaasa plokiahela oskuste levitamisele kõikjal ELis.

Alates käesolevast aastast pakub Euroopa Plokiahela Oskuste Liit CHAISE sellest huvitatud organisatsioonidele võimalust saada CHAISE’i assotsieerunud partneriteks, et saada osa elujõulisest ja koostööl põhinevast plokiahela oskuste ökosüsteemist, millesse kuulub praegu 23 organisatsiooni 14 Euroopa riigist.

CHAISE kutsub organisatsioone üles ühendama jõud, et kaotada Euroopa mahajäämus plokiahela oskuste valdkonnas, pakkudes siinsetele töötajatele nende kogemustest ja vajadustest lähtuvat plokiahela koolitust. CHAISE’i assotsieerunud partnerid saavad kasu vastastikusest teadmiste jagamisest, pääsevad ligi CHAISE’i ressurssidele ja saavad osaleda CHAISE’i tegevuses, näiteks:

  • CHAISE’i haridus- ja koolitusprogrammide või -materjalide katsetamine,
  • osalemine praeguste ja tulevaste töötajate plokiahela oskuste vajaduste ja pakkumise iga-aastases hindamises,
  • tulevase CHAISE’i ELi liikuvusprogrammi raamistiku kujundamine,
  • osalemine akrediteerimis- ja sertifitseerimisraamistike väljatöötamises,
  • osalemine CHAISE’i plokiahela oskuste liidu iga-aastases revisjonikomisjonis kas riiklikul ja/või Euroopa tasandil.

Oodatud on igas suuruses avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud organisatsioonid, koolitusteenuse osutajad, akrediteerimis- ja sertifitseerimisteenuse osutajad, tööturu osapooled, kaubanduskojad ja muud ühendused. Allianss on alati valmis oma silmaringi laiendama ja uusi partnerlusi looma.

CHAISE’i assotsieerunud partnerid saavad valida kahe koostöötaseme vahel, sõltuvalt sellest, kui palju aega ja teadmisi on organisatsioonid valmis pakkuma. Organisatsioonid, kes valivad standardtaseme, saavad meie tegevustesse panustada tagasiside vormis, samas kui organisatsioonid, kes valivad täiustatud taseme, saavad meie töösuundadesse otseselt panustada.

Huvitatud organisatsioonid võivad avaldada huvi liiduga liitumise vastu allpool esitatud vormi kaudu ja nõustudes koostöömemorandumiga. Memorandum of Cooperation (MoC).