Γίνετε μέλος της Συμμαχίας CHAISE ώστε και συνεισφέρετε στην παροχή δεξιοτήτων blockchain σε ολόκληρη την ΕΕ

Από φέτος, η Συμμαχία CHAISE Blockchain Skills for Europe ανοίγει τη Συμμαχία για τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς ως Συνδεδεμένοι Εταίροι (Associated Partners) για να αποτελέσουν μέρος ενός ζωντανού και συνεργατικού οικοσυστήματος δεξιοτήτων blockchain, το οποίο αυτή τη στιγμή αποτελείται από 23 οργανισμούς από 13 ευρωπαϊκές χώρες.

Το CHAISE προσκαλεί τους οργανισμούς να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να επιτύχουν τον στόχο του να καλύψει το χάσμα στις δεξιότητες του blockchain παρέχοντας στο ευρωπαϊκό εργατικό δυναμικό εκπαίδευση στο blockchain, προσαρμοσμένη στην εμπειρία και τις ανάγκες τους. Οι Συνδεδεμένοι Εταίροι του CHAISE θα επωφεληθούν από την ανταλλαγή γνώσεων και την πρόσβαση στους πόρους του CHAISE και θα μπορούν να συνεισφέρουν σε δραστηριότητες CHAISE, όπως:

  • πιλοτική δοκιμή προγραμμάτων ή υλικού εκπαίδευσης και κατάρτισης CHAISE,
  • συμβολή σε ετήσιες αξιολογήσεις των αναγκών και της προσφοράς σε δεξιότητες blockchain για το τρέχον και το μελλοντικό εργατικό δυναμικό,
  • καθορισμός του πλαισίου του επερχόμενου προγράμματος κινητικότητας CHAISE της ΕΕ,
  • συμβολή στο σχεδιασμό των πλαισίων διαπίστευσης και πιστοποίησης,
  • συμμετοχή στην εθνική και/ή ευρωπαϊκή ομάδα εμπειρογνωμόνων CHAISE για την ετήσια αναθεώρηση του CHAISE Blockchain Skills Alliance

Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί όλων των μεγεθών είναι ευπρόσδεκτοι, όπως και οι πάροχοι εκπαίδευσης, οι πάροχοι διαπίστευσης και πιστοποίησης, οι κοινωνικοί εταίροι, τα εμπορικά επιμελητήρια και όχι μόνο. Η Συμμαχία είναι πάντα ανοιχτή στη διεύρυνση των οριζόντων της και στη δημιουργία νέων συνεργασιών.

Οι συνεργαζόμενοι εταίροι CHAISE θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ δύο επιπέδων συνεργασίας, ανάλογα με το χρόνο και την τεχνογνωσία που θέλουν να παρέχουν. Οι οργανισμοί που επιλέγουν το βασικό επίπεδο συνεργασίας θα μπορούν να συνεισφέρουν στους άξονες εργασίας με τη μορφή της ανατροφοδότησης, ενώ οι οργανισμοί που επιλέγουν το προηγμένο επίπεδο συνεργασίας θα μπορούν να συνεισφέρουν στους άξονες εργασίας με τη μορφή άμεσης συνεισφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για ένταξη στη Συμμαχία μέσω της παρακάτω φόρμας και αποδοχής του Μνημόνιο Συνεργασίας (MoC).