Praktiline ja kasutajasõbralik ülevaade olemasolevatest blokiahela koolitustest ELis

Blokiahela haridus- ja koolituspakkumiste register (D2.4.2) sisaldab CHAISE’i partnerite tuvastatud blokiahelaga seotud formaalõppe (kõrg- ja kutseharidus) ja mitteformaalõppe (veebikursused, seminarid) koolituspakkumisi. See andmebaas sisaldab 120 kirjet 16 Euroopa riigist. Selle eesmärk on anda ülevaade olemasolevatest koolitusprogrammidest ja haridusalgatustest, mis keskenduvad blokiahelaga seotud oskustele

Registrit ajakohastatakse igal aastal uute blokiahela valdkonna koolituspakkumistega kogu ELis.

You can consult the collected educational and training offerings siin