Практичен и лесно достъпен преглед на наличните обучителни програми в блокчейн сектора.

Регистърът с образователни и обучителни програми в блокчейн сектора (D2.4.2) изброява съществуващите формални (бакалавър, магистър) и неформални (онлайн курсове, семинари) обучителни програми избрани от партньорите по проекта CHAISE. Данните са съставени от 120 записа, от 16 европейски държави.

Целта е да се направи анализ на съществуващите обучителни програми и образователни инициативи, фокусирани върху умения свързани с блокчейн. Регистърът ще бъде обновяван на годишна база с нови блокчейн програми от ЕС.

You can consult the collected educational and training offerings тук