Praktičen in uporabniku prijazen pregled razpoložljivih izobraževanj na področju blokovnih verig v EU

Register ponudb za izobraževanja in usposabljanja na področju blokovnih verig (D2.4.2) vsebuje obstoječe formalne in neformalne (spletni tečaji, seminarji) ponudbe izobraževanja, povezane z blokovnimi verigami, kot so jih opredelili partnerji projekta CHAISE. Baza vsebuje 120 zapisov iz 16 evropskih držav.

Namen registra je zagotoviti pregled obstoječih programov usposabljanja in izobraževalnih pobud, osredotočenih na veščine, povezane z blokovnimi verigami. Register se bo vsako leto posodabljal z novimi ponudbami za usposabljanje na področju blokovnih verig iz celotne EU.

You can consult the collected educational and training offerings tukaj