CHAISE’i projekti, mis algatati selleks, et vähendada plokiahelaoskuste mahajäämust Euroopas, käivitamisest on möödunud kolm aastat. Selles artiklis tutvustame möödunud aastal partnerluse tulemusena saavutatud edusamme ja projekti viimaseks aastaks kavandatud tegevusi


Plokiahelaoskuste mahajäämuse vähendamine tipptasemel hariduse ja koostööalgatuste kaudu – pilguheit CHAISE’i projekti hiljutistesse ettevõtmistesse ja tulevikuväljavaadetele

Plokiahela tehnoloogia areneb kiiresti, tekitades pakkumist ületava nõudluse kvalifitseeritud spetsialistide järele. Seda probleemi mõistes on CHAISE’ist saanud liikumapanev jõud, mis aitab rahuldada kasvavat vajadust plokiahelaoskuste järele. Edendades ettevõtete vahelist koostööd ja pakkudes õppijatele vahendeid, mille abil liikuda edasi tehnoloogia ja ettevõtluse dünaamilisel maastikul, aitab CHAISE aktiivselt kaasa digitaalselt suveräänsema, paindlikuma ja konkurentsivõimelisema Euroopa Liidu loomisele.

Eelmise aasta tippsündmus: veebikursus plokiahela ja hajusraamatu tehnoloogia omandamiseks

Viimastel aastatel on CHAISE jõudnud olulise teetähiseni plokiahela hariduse edendamisel ja oskuste arendamisel, käivitades ja rakendadesveebikursuse, mis tutvustab põhjalikult plokiahelat ja hajusraamatu tehnoloogiaid. See terviklik õppeprogramm koosneb 12 moodulist, mis pakuvad õppijatele kolme õppe- ja karjäärisuunda: plokiahela arendaja, plokiahela arhitekt ja plokiahela juht.

Kursuse tõhususe tagamiseks tegid CHAISE’i konsortsiumisse kuuluvad tööstus- ja hariduseksperdid koostööd, et koostada tugev õppekava, mis käsitleb plokiahela ja hajusraamatu tehnoloogia olulisi aspekte, hõlmates arhitektuuri, turvalisust, krüptograafia põhimõtteid, äri- ja õiguslikke kontseptsioone ja palju muud. Õppijate erinevat tausta arvesse võttes on kursus kavandatud nii, et osalejad saavad õppida endale sobivas tempos.

Kui osalejad on läbinud enda valitud karjäärisuuna moodulid, saavad nad läbida valideerimisprotsessi, mis viib nende omandatud teadmisi ja oskusi tunnustava sertifitseerimiseni. Et ühtlustada kutsenõudeid ja hõlbustada plokiahelaoskuste tunnustamist kogu Euroopa Liidus, on konsortsium välja töötanud ka tegevuskava kvalifikatsiooni/akrediteerimisasutuste ja kutsehariduse ja -koolituse pakkujate jaoks, mis kehtestab ühise aluse programmide spetsifikatsioonide, koolituse läbiviimise, akrediteerimise jne jaoks.

Vaadates tulevikku: Euroopa plokiahela oskuste ökosüsteemi konsolideerimine

Projekti viimasel aastal jätkab CHAISE oma liidu laiendamist. CHAISE (Blockchain Skills for Europe Alliance), pakub huvitatud sidusrühmadele võimalust projekti töösse panustada CHAISE’i assotsieerunud partneritena.Assotsieerunud partneri staatus annab välistele üksustele võimaluse osaleda projekti tegevuses ja saada sellest kasu. CHAISE’i valdkondliku koostöö laiendamine on üks CHAISE’i riiklike teabepäevade põhielemente. Lähikuudel korraldavad CHAISE’i partnerid 13 riiklikku üritust üle Euroopa, edendades CHAISE’i plokiahela oskuste veebikursust ja suheldes laiema plokiahelakogukonnaga. Need algatused, mille eesmärk on levitada projekti tulemusi tööstusharu sidusrühmadele, E&T pakkujatele ja riigiasutustele riiklikul/piirkondlikul tasandil, edendavad projekti tulemuste kasutuselevõttu, et konsolideerida Euroopa plokiahela oskuste ökosüsteemi ja aidata kaasa tööstusharu kasvule.