CHAISE heeft zijn European Blockchain Skills Strategy. Deze strategie is een belangrijk resultaat van het CHAISE-project, dat in het kader van het Erasmus+-programma financiering heeft ontvangen om Blockchain Skills for Europe te leveren, om zo de EU in de voorhoede van blockchain-innovatie te houden en de aantrekkelijkheid van de sector verder te vergroten.

De strategie bouwt voort op meer dan een jaar uitgebreid onderzoek naar de blockchain-arbeidsmarkt en op een analyse van de behoeften aan vaardigheden en het aanbod, uitgevoerd door het CHAISE-partnerschap. De vorige CHAISE publicaties wijzen op de mismatch tussen de vraag naar blockchain-geschoolde werknemers en het huidige aanbod. This is mostly due to a disconnection between the labour market and blockchain educational and training activities, as well as to a low awareness of this emerging technology.

Tegen deze achtergrond beoogt de CHAISE Europese strategie voor blockchainvaardigheden een gecoördineerde en uitvoerbare aanpak te bieden om in te spelen op de huidige en toekomstige behoeften aan blockchainvaardigheden en opleidingsoplossingen te bieden die voldoen aan de behoeften van de 21e eeuw.

De strategie, die is verfijnd na overleg met belanghebbenden uit de EU- en de nationale sector, is opgebouwd rond vijf strategische doelstellingen:

  1. Lanceren van een consistente boodschap van blockchain onderwijsbehoeften en monitoring van de arbeidsmarkt;
  2. Oprichting van een gemeenschappelijk Europees platform voor blockchain-leren en kennisopbouw;
  3. Verbetering van de samenwerking en kennisoverdracht van het bedrijfsleven naar de academische wereld;
  4. Blockchain naar iedereen brengen;
  5. Het creëren van een gedecentraliseerde blockchain opleiding en marktplaats platform.

Verder introduceert de strategie een innovatief instrument dat een nieuwe benadering van onderwijs en opleiding zal bewerkstelligen: een gedecentraliseerde (op blockchain gebaseerde) opleidings- & banenmarktplaats (zie onderstaande grafiek). Dit platform zal de blockchain-banenmarkt, waar bedrijven op zoek zijn naar kandidaten met een specifieke vaardighedenset, en blockchain-opleidingsinstituten, die deze vaardigheden aanbieden via cursussen en curricula, samenvoegen.

De CHAISE-strategie voor blockchainvaardigheden zal een levend document zijn dat jaarlijks zal worden herzien op basis van evoluerende behoeften aan vaardigheden/verschuivingen en sectorale ontwikkelingsprioriteiten. Als volgende stap zal het CHAISE-project een blockchaincurriculum en een MOOC (Massive Open Online Course) ontwikkelen en een "Europees netwerk voor samenwerking op het gebied van blockchainvaardigheden" oprichten om toe te zien op de uitvoering van de strategie na de voltooiing van het project.