CHAISE on avaldanud European Blockchain Skills Strategy. See strateegia on Erasmus+ programmi raames rahastatud projekti CHAISE peamine saavutus, mille eesmärk on pakkuda Euroopale plokiahela oskusi, sealhulgas hoida ELi plokiahela innovatsiooni esirinnas ja suurendada veelgi selle sektori atraktiivsust.

Strateegia tugineb enam kui aasta kestnud ulatuslikule plokiahela tööturu uuringule ning oskuste vajaduste ja pakkumise analüüsile, mille koostasid CHAISE'i kuuluvad partnerid. CHAISE'i varasemates väljaannetes on rõhutatud, et nõudlus plokiahela oskustega töötajate järele ja praegune pakkumine ei ole tasakaalus. Selle peamiseks põhjuseks on nõrk side tööturu ning plokiahela haridus- ja koolitustegevuse vahel ning vähene teadlikkus sellest arenevast tehnoloogiast.

Selle taustal on CHAISE'i Euroopa plokiahela oskuste strateegia eesmärk pakkuda koordineeritud ja praktilist lähenemisviisi, mis aitab reageerida plokiahela oskustega seotud nõudlusele praegu ja tulevikus, ning pakkuda koolitusvõimalusi, mis vastavad 21. sajandi vajadustele.

Strateegia, mida on täiustatud pärast konsulteerimist ELi ja riiklike valdkondlike sidusrühmadega, on sõnastatud viie strateegilise eesmärgina:

  1. Järjepideva sõnumi levitamine plokiahela haridusvajaduste kohta ja tööturu jälgimine.
  2. Euroopa ühise plokiahela õppe- ja teadmusplatvormi loomine.
  3. Ettevõtete ja akadeemiliste ringkondade vahelise koostöö ning teadmussiirde tõhustamine.
  4. Blokiahela kõigile kättesaadavaks muutmine.
  5. Detsentraliseeritud plokiahela koolitus- ja turuplatvormi loomine.

Lisaks tutvustatakse strateegias uuenduslikku abivahendit, mille abil luuakse uus lähenemisviis haridusele ja koolitusele: detsentraliseeritud (plokiahelapõhine) koolitus- ja tööturuplatvorm (vt joonis allpool). See platvorm ühendab plokiahela tööturgu, kus ettevõtted otsivad konkreetsete oskustega kandidaate, ja plokiahela koolitusasutusi, mis pakuvad neid oskusi kursuste ja õppekavade kaudu.

CHAISE'i plokiahela oskuste strateegia on pidevalt muutuv dokument, mis vaadatakse igal aastal läbi, lähtudes teisenevatest vajadustest oskuste järele ja valdkondlikest arenguprioriteetidest. Järgmise sammuna töötatakse CHAISE'i projekti raames välja plokiahela õppekava ja MOOC (laialt avatud e-õpe) ning luuakse "Euroopa plokiahela oskuste koostöövõrgustik", mis jälgib strateegia rakendamist pärast projekti lõppu.