Projekt CHAISE je oblikoval in objavil European Blockchain Skills Strategy. Strategija je ključni dosežek projekta CHAISE, financiranega s strani programa Erasmus+, za zagotavljanje znanj in spretnosti na področju blokovnih verig za Evropo. Cilj projekta je ohranjanje EU na čelu inovacij blokovnih verig in za nadaljnje povečanje privlačnosti sektorja.

Strategija temelji na več kot enem letu obsežnih raziskav trga dela v blokovnih verigah, ter na analizi potreb po znanjih in ponudbi, ki jo izvaja partnerstvo projekta CHAISE. Prejšnje objave projekta CHAISE opozarjajo na neskladje med povpraševanjem po zaposlenih, ki so usposobljeni za blokovne verige in trenutno ponudbo. To je večinoma posledica nepovezanosti med trgom dela in dejavnostmi izobraževanja in usposabljanja s področja blokovnih verig ter premajhne ozaveščenosti o tej nastajajoči tehnologiji.

Glede na zgoraj našteto, je cilj evropske strategije za razvoj znanj in kompetenc na področju blokovnih verig zagotoviti usklajen in izvedljiv pristop za odziv na sedanje in prihodnje potrebe po veščinah s področja blokovnih verig ter zagotoviti rešitve za usposabljanje, ki ustrezajo potrebam 21. stoletja.

Strategija, ki je bila nadgrajena po posvetovanju z EU in nacionalnimi sektorskimi deležniki, vključuje pet strateških ciljev:

  1. Lansiranje doslednega sporočila glede izobraževalnih potreb blokovnih verig in spremljanje trga dela;
  2. Ustvarjanje skupne evropske platforme za učenje in izgradnjo znanja o blokovnih verigah;
  3. Izboljšanje sodelovanja in prenosa znanja iz podjetij v akademske kroge;
  4. Prinašanje znanja in spretnosti o blokovnih verigah vsem deležnikom;
  5. Ustvarjanje decentralizirane platforme in tržišča za usposabljanje na področju blokovnih verig.

Ob tem strategija uvaja inovativno orodje - platformo, ki bo prineslo nov pristop k izobraževanju in usposabljanju: decentralizirano (na podlagi blokovnih verig) usposabljanje in trg dela (glej spodnji graf). Ta platforma bo združila trg dela blokovnih verig, kjer podjetja iščejo kandidate s posebnim naborom veščin oziroma ustanove za usposabljanje o blokokovnih verigah, ki te veščine zagotavljajo prek tečajev in učnih načrtov.

CHAISE strategija znanj in spretnosti o blokovnih verigah bo živ dokument, ki se bo vsako leto nadgrajeval na podlagi razvijajočih se potreb po spretnostih/neusklajenosti in sektorskih razvojnih prednostnih nalog. Kot naslednji korak bo projekt CHAISE razvil učni načrt o blokovnih verigah in MOOC (Massive Open Online Course) ter vzpostavil "European Blockchain Skill Cooperation Network" za nadzor nad izvajanjem strategije po zaključku projekta.