Od začetka projekta CHAISE, namenjenega reševanju vrzeli v veščinah na področju blokovnih verig v Evropi, je minilo 3 leta. V tem članku delimo dosežke, ki jih je partnerska skupina dosegla v preteklem letu, ter kaj nas čaka v zadnjem letu projekta


Povezovanje vrzeli v veščinah na področju blokovnih verig z inovativnim usposabljanjem in sodelovalnimi pobudami – Pogled v najnovejše razvojne dogodke in prihodnje obete projekta CHAISE

Tehnologija blokovnih verig se hitro razvija in ustvarja povpraševanje po strokovnjakih, ki presega trenutno ponudbo. Upoštevajoč ta izziv, je CHAISE postal gonilna sila pri naslavljanju naraščajoče potrebe po veščinah na področju blokovnih verig. Z vzpodbujanjem sodelovanja znotraj industrije in z zagotavljanjem orodij udeležencem za navigacijo po dinamični pokrajini tehnologije in poslovanja aktivno prispeva k osamosvojitvi, odpornosti in konkurenčnosti Evropske unije na digitalnem področju.

Lanski poudarek: Spletni tečaj "Obvladovanje tehnologij blokovnih verig in tehnologij razpršenih evidenc"

V preteklem letu je CHAISE dosegel pomemben mejnik pri napredovanju izobraževanja o blokovnih verigah in razvoju veščin s predstavitvijo in izvajanjem spletnega tečaja"Obvladovanje tehnologij blokovnih verig in tehnologij razpršenih evidenc". Ta celovit učni program obsega 12 modulov, ki udeležence vodijo skozi tri specializirane karierne poti: Razvijalec blokovnih verig, Arhitekt blokovnih verig in Vodja blokovnih verig.

Z namenom zagotovitve učinkovitosti tečaja so strokovnjaki iz industrije in izobraževalnega področja iz konzorcija CHAISE sodelovali pri oblikovanju robustnega učnega načrta, ki se poglobi v ključne vidike blokovnih verig in tehnologij razpršenih evidenc, kot so arhitektura, varnost, kriptografska načela, poslovni in pravni koncepti ter še več. Glede na različne ozadja udeležencev je tečaj zasnovan tako, da se lahko udeleženci učijo v svojem tempu.

Po končanju modulov izbrane karierne poti lahko udeleženci opravijo postopek validacije, ki vodi do certifikacije, ki priznava njihovo pridobljeno znanje in veščine. Za uskladitev poklicnih zahtev in olajšanje priznavanja veščin na področju blokovnih verig v Evropski uniji je konzorcij razvil tudi smernice za organe za kvalifikacijo/akreditacijo in ponudnike poklicnega izobraževanja in usposabljanja (VET), ki določajo skupno podlago za specifikacije programov, izvajanje usposabljanja, akreditacijo itd.

Napoved za naprej: Konsolidacija evropskega ekosistema veščin na področju blokovnih verig

V zadnjem letu projekta bo CHAISE nadaljeval z razširjanjem svojega zavezništva. Kot Zavezništvo Blockchain Skills za Evropo je CHAISE odprl možnost sodelovanja zainteresiranim deležnikom v projektu kot Povezani partner CHAISEStatus povezanega partnerja daje priložnost zunanjim entitetam, da sodelujejo in koristijo od dejavnosti projekta. Razširitev sektorskega sodelovanja CHAISE bo eden od ključnih elementov Nacionalnih informacijskih dnevov CHAISE. V prihodnjih mesecih bodo partnerji projekta CHAISE gostili 13 nacionalnih dogodkov po Evropi, ki bodo promovirali digitalni tečaj veščine na področju blokovnih verig CHAISE in sodelovali z širšo skupnostjo blokovnih verig. Ti ukrepi, namenjeni širjenju rezultatov projekta med industrijskimi deležniki, ponudniki usposabljanj in javnimi organi na nacionalni/regionalni ravni, bodo spodbujali sprejetje rezultatov projekta za konsolidacijo evropskega ekosistema veščin na področju blokovnih verig in prispevali k rasti industrije.