Единствена по рода си информация за най-търсените умения в блокчейн сектора.

Онлайн регистърът със свободни работни места в Блокчейн сектора (D2.2.2) съдържа списък със свободни работни места, чрез който организации и предприятия от ЕС могат да търсят подходящи кандидати за работа в различни индустрии и икономически сектори. Данните са съставени от 338 обяви от 13 партньорски държави по проекта CHAISE, както и допълнителни 5 държави от ЕС.

Може да разгледате списъка с обяви в долната таблица.

Моля да имате предвид, че позициите изброени в таблицата може вече да не са свободни. Целта на списъка е да се анализират най-търсените умения в блокчейн сектора и по този начин да се подпомогнат аналитичните данни за търсените умения в сферата, както и да се предостави източник с отворен достъп за всички заинтересовани страни.


Регистър със свободни позиции в блокчейн сферата

Таблицата позволява лесно да филтрирате обявите по държава, търсена квалификация, опит и други. Графики със статистически данни са достъпни под таблицата. Може да разгледате пълната таблица тук.


Статистически данни за свободни работни места в блокчейн сферата.