Αποκλειστικές πληροφορίες σχετικά με τα πιο απαιτούμενα χαρακτηριστικά για εργασίες που σχετίζονται με το blockchain

Το Μητρώο των θέσεων εργασίας Blockchain (D2.2.2) παραθέτει τις κενές θέσεις εργασίας που βρίσκονται στο διαδικτύο μέσω των οποίων οργανισμοί και επιχειρήσεις από ολόκληρη την ΕΕ αναζητούν κατάλληλους υποψηφίους για να καλύψουν θέσεις που σχετίζονται με το Blockchain σε διαφορετικούς κλάδους και τομείς της οικονομίας. Η βάση δεδομένων αποτελείται από 338 εγγραφές από τις 13 χώρες-εταίρους και 5 άλλες χώρες της ΕΕ.

Μπορείτε να βρείτε τις κενές θέσεις εργασίας που συλλέγονται στον παρακάτω πίνακα (AirTable)

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι οι θέσεις που παρατίθενται στον πίνακα ενδέχεται να μην είναι πλέον κενές. Ο σκοπός αυτής της λίστας είναι να αναλύσει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των θέσεων blockchain και συνεπώς να συμβάλει στη βελτίωση της ευφυΐας των δεξιοτήτων του τομέα και να παρέχει μια ανοιχτή πηγή πρόσβασης για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.


Μητρώο θέσεων εργασίας Blockchain που υπάρχουν στο διαδίκτυο.

Ο πίνακας (AirTable) σας επιτρέπει να φιλτράρετε εύκολα τις κενές θέσεις εργασίας ανά χώρα, τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα, το επίπεδο εργασιακής εμπειρίας κ.λπ. Τα γραφήματα σχετικά με τα στατιστικά των κενών θέσεων εργασίας είναι διαθέσιμα κάτω από τον πίνακα. Μπορείτε επίσης να δείτε τον πλήρη πίνακα AirTable εδώ.


Στατιστικά για τις κενές θέσεις εργασίας Blockchain